بچه هاي آسمان .
 
 قالب
بچه های آسمان
برقراری فوق العاده (حق استثنایی)برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی
شماره بخشنامه : 2/8283/97000                 تاریخ بخشنامه : 20/07/88

تصاویر نامه های شماره 5/1866/97000 مورخ 20/12/87 وشماره 1/7071/97000 مورخ 23/6/88 در خصوص برقراری فوق العاده (حق استثنایی )برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی و همچنین پاسخ شماره 33/35313/710 مورخ 13/7/88 اداره کل امور اداری وزارت متبوع

  فایل ضمیمه
[ دوشنبه ۱۸ آبان۱۳۸۸ ] [ 18:7 ] [ ]
.: تغییرات قالب بچه های آسمان :.

درباره وبلاگ

بعضی از تکه های زمین خدا خوشبخت ترند چون می شود نردبان هایی روی آن گذاشت واز درخت آسمان بالا رفت.
ضمنا برای دیدن تصاویر بیشتر از مرکز و فعالیت های آن به قسمت گالری تصاویر کلیک کنید.
بچه های آسمان
امکانات وب
قرآن

http://nahad.sums.ac.ir/userfiles/image/qoran/qoran%201.gif
سناد

اتوماسيون اداريفیش حقوقی فرهنگیانضمن خدمت فرهنگیاناسکان فرهنگیانخانه معلمصندوق ذخیره فرهنگیانخطاطی نستعلیق آنلاین

آوازک