بچه های آسمان

بچه های آسمان - برقراری فوق العاده (حق استثنایی)برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی

بچه های آسمان

برقراری فوق العاده (حق استثنایی)برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی

برقراری فوق العاده (حق استثنایی)برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی
شماره بخشنامه : 2/8283/97000                 تاریخ بخشنامه : 20/07/88

تصاویر نامه های شماره 5/1866/97000 مورخ 20/12/87 وشماره 1/7071/97000 مورخ 23/6/88 در خصوص برقراری فوق العاده (حق استثنایی )برای کارکنان آموزش وپرورش استثنایی و همچنین پاسخ شماره 33/35313/710 مورخ 13/7/88 اداره کل امور اداری وزارت متبوع

  فایل ضمیمه


تاريخ : دوشنبه 18 آبان1388 | 18:7 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.